Gizlilik Politikası

Türk-Arap Yapı-İnşaat Fuarındayız!
Ekim 15, 2018

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda SENA KABLO  SAN. VE TİC LTD ŞTİ  olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

SENA KABLO Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

SENA KABLO Müşterileri ve Müşterilerinin müşterileri ve yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi amacıyla Müşterilerimiz tarafından paylaşılan veriler aracılığıyla ilgili kişilerle iletişime geçilmesi, Müşterilerimizin faaliyetleri kapsamında pazarlama, teknik destek gibi faaliyetlerin sunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, müşterilerin ürün ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

SENA KABLO Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

SENA KABLO ‘nun  hizmet sağlaması amacıyla almış olduğu verileri, hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, SENA KABLO ‘nun yurtdışındaki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi SENA KABLO’ya ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar,  sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

SENA KABLO’nun Müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz  SENA KABLO tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz SENA KABLO tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, SENA KABLO’ya başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler SENA KABLO ŞTİ tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Bozburun Mahallesi Salihağa Yolu No:12/A  Merkezefendi/Denizli adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya sena@senakablo.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

ÇEREZ BİLGİLENDİRME

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için “Kişisel Verilerin Korunması” politikamıza https://www.senakablo.com.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

5651 SAYILI KANUN NEZDİNDE LOGLAMA UYARISI

SENA KABLO SAN VE TİC LTD ŞTİ’de yetkisiz internet erişimini önlemek ve 5651 sayılı Kanunun gereklerini yerine getirmek için kontrollü internet erişimi sağlanmaktadır. Bu amaçla; Şirket ziyareti esnasında yapacağınız internet kullanımlarınız 5651 sayılı Kanun nezdinde loglanacak olup rızanız ile verdiğiniz bilgileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun olarak işlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir